top of page
Hand Holding Färgrutor

Om oss

Vi har varit verksamma med måleri sedan 1915.

Idag har vi totalt 25 anställda i företaget.

Vi jobbar med underhåll av lägenheter, industrier, villor och nyproduktion

i Värmland och Örebro län med omnejd

Våra mål är att utveckla, producera och marknadsföra måleri

med rätt och jämn kvalitet och därigenom uppfylla kundens

förväntan och behov.

Detta till en konkurrens kraftig kostnad.

Att göra rätt från början och leverera i tid.

Miljö/kvalitet

Vi  uppfyller kraven i Målarmästarnas miljöcertifiering

och skall därmed också arbeta förebyggande

för att minska miljöpåverkan och alltid försöka förbättra oss.

Att följa lagar som gäller miljöskydd och att hushålla med resurser

så som vatten och energi.

Att begränsa uppkomsten av avfall och se till att avfall

som kan återvinnas sorteras.

Att sträva efter att minska utsläpp av lösningsmedel och ställa

krav på leverantörer så att de lever upp till samma miljöansvar som vi har.

Att vår verksamhet ska genomsyras av en positiv attityd till miljöfrågor.

Att vi ska hantera miljöfrågor med öppenhet

gentemot våra kunder och anställda.

Hos oss  finns en miljö vagn stationerad i verkstaden.

Där rengörs penslar, rollers och andra verktyg.
I Miljövagnen skiljs färgresterna från vattnet. 

Det renade vattnet kan gå till avloppet och den fasta delen

deponeras för vidare destruktion.

Färgburkar sorteras för återvinning.

bottom of page